Projektmål

De strategiska målen för LIFE-Trialkyl är relaterade till en hög miljömässig hållbarhet gällande:

  • Vattenförbrukning: 100% minskning i vattenförbrukning och 100% minskning av avloppsvatten
  • Energiförbrukning: 20-30% minskad energiförbrukning
  • Klassificiering av intermediat och biprodukter
  • Säkrare kemiska processer

 

Projektet LIFE-Trialkyl kommer även resultera relevanta socio-ekonomiska effekter, särskilt genom att:

  • En kemiindustriell vårdprodukt skapas
  • EU återtar ledningen i segmentet kemiska additiv för att ge stöd åt företag inom och utanför EU
  • Öka den cirkulära ekonomin inom den kemiska industrisektorn